"Liveshopping är definitivt en lönsam kanal."

Kjell & Company har nästintill blivit pionjärer inom liveshopping.